Hodnotenie filmu:

Biblia: Mojžiš (1995)

Loading...

Výpravný historický film nás zavedie do dôb pradávnych a prevedie nás osudom muža, ktorého si vybral Hospodin, aby doviedol Izraelitov do zasľúbenej krajiny. Sledujte výpravný príbeh zachytávajúci život Mojžiša tak, ako je zapísaný v Starom zákone. Faraón Ramses nariadi usmrtiť všetky židovské deti, ale Mojžiš, ktorého vloží jeho mama do košíka a pustí dole Nílom, prežije, pretože sa ho ujme princezná a vychová ho ako brata nástupcu trónu Memefta. Mojžiša vyzve Boh, aby vyviedol svoj ľud z Egypta do zasľúbenej zeme. Mojžiš váha, ale prijme úlohu. Memeft napokon súhlasí s odchodom Židov z Egypta po tom, čo krajinu zasiahne sucho a hladomor.
USA / Česko / Velká Británie / Francie, 1995, 2×90 min
Biblia: Mojžiš
Moses
Bible – Starý zákon: Mojžíš
Biblické příběhy: Mojžíš
1. časť

2. časť

Loading...

Tento film sem pridal: Filmaniak

Zaujímam sa o online filmy. Je to môj koníček, poznám snáď každý film, ktorý vyšiel, alebo ktorý sa ešte len natáča. Som profík, ktorých nie je veľa.